Jesteśmy jednością ? zarówno w sensie poszukiwania jedności ze swoim partnerem i z całym życiem, jak i w takim sensie, że wszystkie nasze wewnętrzne wymiary nawzajem na siebie oddziałują (i tworzą jedność). Nasza psychika i emocje wpływają na stan naszego ciała ? doznania i napięcia pojawiające się w ciele, a stan napięcia ciała wpływa na nasze emocje i psychikę.

Podobnie jest z naszą sferą mentalną/intelektualną i duchową ? stan napięcia mięśni, emocje i psychika, poziom mentalny (intelektualny) i wyobraźnia oraz duchowość ? wszystko to jest ze sobą powiązane i nawzajem oddziałuje na siebie. Kiedy np. jesteśmy zdenerwowani (chwilowe zakłócenie emocjonalne), wtedy niejednokrotnie znacznie trudniej jest nam się skupić, przemyśleć coś, wykonać jakąś pracę umysłową. Podobnie w drugą stronę ? kiedy nasze myśli są zupełnie rozbiegane i rozproszone, wtedy także nasze emocje są chaotyczne czy też depresyjne i mało witalne.
Dlatego w codziennym życiu powinniśmy zarówno dbać o nasze emocje, jak i potrafić rozluźnić swoje ciało, nauczyć się kierować swoim umysłem (myśleniem) i od czasu do czasu go wyciszyć czy pobyć chwilę ze sobą, aby na nowo nabrać świeżego spojrzenia na nasze życie i codzienne wyzwania.

arkana-seksu-ekstaza-i-jednoscOkolicznością, w której możemy nauczyć się wielu tych rzeczy, może być sfera naszego życia intymnego. To właśnie w tym obszarze szczególnie łatwo  możemy zauważać, jacy naprawdę jesteśmy, a zmiany wprowadzane w takich okolicznościach oddziałują na nas szczególnie głęboko. A zatem seks to zarówno przyjemność, jak i szczęście, a to wiąże się z rozwojem. Seksualność jest doskonałym polem do poznawania siebie i odkrywania swoich nowych możliwości i pełniejszego kontaktu.

Jest tak dlatego, że w naszej seksualności i intymności stykają się i krzyżują wszystkie nasze poziomy (ciało, emocje, poczucie wartości, myślenie, wyobraźnia, doznania miłości itd.) ze szczególną intensywnością. O ile w codziennym życiu często mamy kłopoty z uświadomieniem sobie, co faktycznie zalega w naszej podświadomości (jakie mamy utrwalone emocje, obrazy, nastawienia i przekonania mentalne), to podczas życia intymnego odczuwamy to, co w nas podświadome, ze szczególną wyrazistością.

Podobnie: jeżeli w sposób świadomy podchodzimy do naszej seksualności, możemy odczuwać we wzajemnej bliskości również pogłębiony kontakt ze sferą zmysłów (sensoryczną), jak i ze sferą mentalną (myślenie logiczne i wyobraźnia) oraz duchową (odczuwanie naszej najgłębszej istoty).
Jak wiadomo, seksualność i intymność są ważnym polem wymiany emocjonalnej w związku kobiety i mężczyzny. Jeżeli używamy sfery seksualnej konstruktywnie i świadomie, to nasza więź zyskuje nową jakość ? wymiana emocji i uczuć, kontakt werbalny (słowny), sensoryczny (np. doznania erotyczne i intymne) i intuicyjny (poczucie jedności) ? wszystko to staje się pełniejsze.
Poprzez świadome podejście do seksualności ty i twój partner możecie doświadczać więcej wspólnej radości bycia, przekroczenia dzielących was (i frustrujących) napięć, wspierania się swoją życzliwością, swoją otwartością, możecie pomagać sobie poczuć się w pełni zintegrowanymi wewnętrznie i w pełni naturalnymi. Drzemiąca w nas energia seksualna jest bardzo potężna. Dlatego z jednej strony może nas ona niszczyć (np. w przypadkach uzależnienia, zaślepienia, utraty zdolności logicznego myślenia itp.), a z drugiej strony ? świadome użycie tej energii daje nam
ogromny napęd i siłę do przekroczenia własnego lenistwa, lęków, ograniczeń, zburzenia nawykowych murów dzielących nas od partnera i świata (całego życia, doznawania nieskończoności ?wszechświata?).