W przypadku planowania sprawa się komplikuje. Niekiedy występuje w wyniku własnego nastawienia głęboka awersja do dziecka płci przeciwnej do zaplanowanej. Należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie czy przyjmiemy z radością i miłością dziecko płci przeciwnej, jeżeli nasze plany się nie powiodą. Jeżeli nie, to lepiej nie planujmy płci dziecka wcale.

Dużą rolę odgrywa również stanowisko Kościoła, który w wielu środowiskach jest podstawowym wyznacznikiem praw etycznych. Kościoły protestanckie, uważają za pożądane, aby naturalne metody planowania płci dzieci, zostały włączone do ogólnych zasad planowania rodziny.

Rabini również nie mają zastrzeżeń, ponieważ podobne zasady planowania ogłoszone są już w Talmudzie. Kościół katolicki ustami księdza Hugha Currana, dyrektora Biura Życia Rodzinnego przy Archidiecezji Nowojorskiej nie ma zastrzeżeń tak długo, jak długo będzie to metoda naturalna i nie stanie się jednym z powodów antykoncepcji.

chlopiec-czy-dziewczynkaW Polsce Kościół jest całkowicie przeciwny aborcji w każdej postaci (stosowanie wkładek wewnątrzmacicznych to również aborcja w najwcześniejszym okresie ciąży). Częściowo sprzeciwia się wszelkim formom współżycia nie prowadzącego do ciąży (prezerwatywy, tabletki antykoncepcyjne są zabronione) jak i jakiemukolwiek wpływaniu na ?dzieło Boga?.

Osobiście uważam (i nie tylko ja), że w naturalnym planowaniu płci nie ma nic niemoralnego ani grzesznego, wręcz przeciwnie. Prowadzone planowe współżycie ma za cel stworzenie nowego życia, cel ze wszech miar popierany przez Kościół. Zalecane okresy wstrzemięźliwości tak przed jak i po stosunku zapładniającym są również zgodne z doktryną Kościoła.

Dodatkowo chcąc, jak najlepiej poznać przebieg cyklu miesiączkowego przed poczęciem, powinno się stosować antykoncepcję, w postaci zalecanego przez Kościół kalendarzyka małżeńskiego. Również dziecko wytęsknione i wymarzone jest bardziej kochane przez swych rodziców niż przypadkowe.

Dlatego dziwna mi się wydaje, ogólnie dostępna, opinia polskiego teologa na temat planowania płci, ale dla formalności muszę jej obszerne fragmenty tutaj przytoczyć. Myślę jedynie, że opinia ta dotyczy wszelkich metod planowania płci a nie tylko metod naturalnych.

więcej informacji w poradniku:
Chłopiec czy dziewczynka?