Jednak badania laboratoryjne nie wykazują, aby zdrowe plemniki poruszały się szybciej i wolniej, albo żyły w środowisku neutralnym dłużej i krócej. Prędkość ich ruchu jest jednakowa i teoretycznie gdyby nie zmieniały kierunku, drogę, jaką mają przebyć do jaja mogą przebyć w czasie około 45 minut. Jednak ze względu na chaotyczne poruszanie i ciągłe zmiany kierunków czas ten się wydłuża. Badania wykazały, że odczyn zasadowy zwiększa szybkość poruszania się plemników męskich. Natomiast odczyn kwasowy jest bardziej sprzyjający plemnikom żeńskim. Przytoczę tutaj moje dwie hipotezy, które raczej rzucą trochę światła na powody takiego zachowania plemników. Plemniki męskie zawierają chromosom Y a jajo X – może występować naturalne w przyrodzie przyciąganie się znaków przeciwnych (X?Y), a odpychanie się znaków jednakowych (X X). W rezultacie czego plemniki męskie szybciej znajdą jajo od plemników żeńskich. ? Mechanizm obronny człowieka prowadzi do niszczenia komórek obcych (odrzucanie przeszczepów, niszczenie komórek rakowych, konflikt Rh). Plemniki męskie zawierające obcy kobiecie chromosom Y, są niszczone silniej niż plemniki żeńskie, zawierające taki sam, chociaż także obcy, ale żeński chromosom X. Do dzisiaj nie udowodniono przyczyn (nie jest to celem tego opracowania), ale sposoby zachowania się plemników (wymienione w punktach 1 i 2) są faktem i fakty te możemy wykorzystać. Oczywiście jak od każdej zasady są wyjątki tak i tutaj

Największą płodność (silne i zdrowe nasienie) posiada mężczyzna, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. W okresie ostatnich ponad 7 tygodni nie chorował, nie brał silnych leków (np. antybiotyki) nie pił alkoholu ani nie zażywał narkotyków itp. To znaczy nie wprowadzał do organizmu żadnych „trucizn” mogących uszkodzić materiał genetyczny plemników, jak również powodujących powstawanie plemników zniekształconych, słabych lub niedojrzałych.
  2. W tym samym czasie nie był narażony na silne promieniowanie elektromagnetyczne, rentgenowskie lub inne promieniotwórcze z tego samego powodu.
  3. Przebywał w warunkach nie dopuszczających do przegrzewania się jąder do temperatury 370C. Plemniki prawidłowo rozwijają się w temperaturze niższej, stąd umieszczenie jąder w worku mosznowym. Mężczyzna tzw. „wnęter” jest bezpłodny a największą żywotność plemników posiadają Szkoci chodzący w strojach ludowych (spódniczki).
  4. Nie spółkował (nie miał wytrysku) w ciągu około jednego tygodnia przed stosunkiem zapładniającym.

Muszę tutaj powiedzieć, że bardzo rzadko pewna część mężczyzn, głównie z powodów genetycznych posiada jeden z rodzajów plemników w większej części obumarły a pozostałe żywe są niedorozwinięte i słabe, co prowadzi poprzez system selekcji w organizmie kobiety do całkowitego ich wyeliminowania.

Chcąc wtedy potomstwo tej płci, mężczyzna powinien maksymalnie zwiększyć żywotność swego nasienia (punkt 1-4). Jak również kobieta powinna poprzez odpowiednią dietę i inne czynności, stwarzać lepsze szanse dla tej grupy plemników. Wtedy, jeżeli małżeństwo posiada same dziewczynki jest szansa (mała) na zaplanowanie chłopca, odwrotnie raczej niemożliwe.

Przejdę teraz do najważniejszych cech charakterystycznych plemników męskich i żeńskich. Pod mikroskopem można dostrzec różnice w kształcie i wielkości, które jednak nie mają praktycznego znaczenia. Ponieważ nie można na dzisiejszym stanie wiedzy rozdzielić żywych plemników męskich od żeńskich, są różne teorie wyjaśniające przyczyny ich takiego a nie innego zachowania.

  • Plemniki męskie są mniejsze przez to jak gdyby szybsze i po wytrysku do pochwy drogę do jaja wykonują w czasie około 5-10 godzin. To znaczy, że w pobliżu jaja znajdą się około kilku godzin wcześniej niż plemniki żeńskie i jeżeli w tym momencie jest już po jajeczkowaniu, jajo zostanie zapłodnione przez plemnik męski i rodzi się chłopiec. Plemniki męskie w macicy i w jajowodach w oczekiwaniu na jajeczkowanie, żyją jednak tylko maksymalnie 24 godziny i wszystkie giną.
  • Plemniki żeńskie są większe przez to wolniejsze, drogę do końca jajowodu wykonują w czasie 8 ? 15 godzin. Jednak w środowisku macicy potrafią przeżyć 3 a nawet 5 dni. Daje to szansę, że gdy do stosunku niby zapładniającego dojdzie ponad 48 godzin przed owulacją (3 ? ego dnia przed), to w momencie owulacji wokół jaja będą już tylko żywe plemniki żeńskie i urodzi się dziewczynka. Nie pomoże tu nawet powtórny stosunek w dzień owulacji, ponieważ do zapłodnienia mogłoby dojść dopiero za 5 ? 10 godzin… Jajo i tak zostanie zapłodnione znajdującymi się w jego bezpośrednim sąsiedztwie żywymi plemnikami żeńskimi z poprzedniego stosunku (oczywiście tylko wtedy, gdy nasienie mężczyzny w poprzednim stosunku było pełnowartościowe). Opisana wyżej sytuacja (brak przerwy we współżyciu przed stosunkiem zapładniającym) jest jednym z powodów rodzenia samych córek.

chlopiec-czy-dziewczynkaJednak badania laboratoryjne nie wykazują, aby zdrowe plemniki poruszały się szybciej i wolniej, albo żyły w środowisku neutralnym dłużej i krócej. Prędkość ich ruchu jest jednakowa i teoretycznie gdyby nie zmieniały kierunku, drogę, jaką mają przebyć do jaja mogą przebyć w czasie około 45 minut. Jednak ze względu na chaotyczne poruszanie i ciągłe zmiany kierunków czas ten się wydłuża. Badania wykazały, że odczyn zasadowy zwiększa szybkość poruszania się plemników męskich. Natomiast odczyn kwasowy jest bardziej sprzyjający plemnikom żeńskim. Przytoczę tutaj moje dwie hipotezy, które raczej rzucą trochę światła na powody takiego zachowania plemników.

Plemniki męskie zawierają chromosom Y a jajo X – może występować naturalne w przyrodzie przyciąganie się znaków przeciwnych (X?Y), a odpychanie się znaków jednakowych (X X). W rezultacie czego plemniki męskie szybciej znajdą jajo od plemników żeńskich.

Mechanizm obronny człowieka prowadzi do niszczenia komórek obcych (odrzucanie przeszczepów, niszczenie komórek rakowych, konflikt Rh). Plemniki męskie zawierające obcy kobiecie chromosom Y, są niszczone silniej niż plemniki żeńskie, zawierające taki sam, chociaż także obcy, ale żeński chromosom X.

Do dzisiaj nie udowodniono przyczyn (nie jest to celem tego opracowania), ale sposoby zachowania się plemników (wymienione w punktach 1 i 2) są faktem i fakty te możemy wykorzystać. Oczywiście jak od każdej zasady są wyjątki tak i tutaj jak podałem wcześniej jest płeć przeciwna do zaplanowanej w 1 ? 5% przypadków pomimo spełnienia warunków. Dodając do tego zmienność kobiety i trudności z przewidzeniem momentu owulacji, okazuje się, że skuteczność jest taka, jaką podałem we wstępie.

więcej informacji w poradniku:
Chłopiec czy dziewczynka?