Zapobieganie podejmowane jest w zależności od posiadanego rodzaju cukrzycy. W przypadku cukrzycy I typu, gdzie mamy do czynienia z bezwzględnym brakiem insuliny potrzebne jest wprowadzeniena tychmiastowe insulinoterapii. Jednak leczenie cukrzycy II typu jest podzielone na cztery etapy, w zależności od zdolnościi wydzielniczych komórek beta w trzustce.

Skuteczne leczenie cukrzycy

Pierwotnie stosowana jest monoterapia doustna, następnie w formie skojarzonej.Lekarstwa są dobierane pod względem mechanizmu funkcjonowania, zaś porcjowanie określane jest indywidualnie po wyznaczeniu profilu glikemii pacjenta. Wśród doustnych medykamentów przeciwcukrzycowych promuje się lekartswa hipoglikemizujące. Mają one za zadanie tak pobudzić komórki beta, aby trzustka wytwarzała jak najwięcej insuliny. Kolejną grupą są leki antyhiperglikemiczne. Ich funkcjonowanie jest różne, na przykład niektóre z nich sprawiają zahamowanie wytwarzania glukozy w wątrobie, inne zaś pogłębiają pobudliwość komórek na insulinę. Ostatnią grupą doustnychlekarstw przeciwcukrzycowych sąmedykamenty działające na układ inkretynowy. Ich działanie polega na natężeniu wydzielania insuliny, hamowaniu opróżniania żołądka, powiększania wrażliwości komórek beta trzustki na glukozę i zależnego od glukozy usuwania insuliny.

Jeśli kuracja środkami doustnymi przeciwcukrzycowymi nie wystarcza powinno się wprowadzić insulinoterapię prostą, awtedy złożoną. Insulinoterapia prowadzona jest również w przypadku cukrzycy I typu, w początkowej fazie cukrzycy II rodzaju, gdy ma miejsce niezwykle wysoka glikemia. W dodatku zaleca się wykorzystywanie insuliny w stanach ostrych, takich jak zespół wieńcowy, udar mózgu, leczenie sterydami lub w przypadku stanów zapalnych i uszkodzeń. Insulinoterapia jest także bardzo ważna w kuracji cukrzycy ciężarnych. Aplikowane preparaty insulinowe różnią się ze względu na czas funkcjonowania.

Najważniejszą grupą są insuliny po posiłkowe. Podawane są one w postaci wstrzyknięć podskórnych przy wykorzystaniu pomp insulinowych. Zawierają szybko funkcjonujące analogi insuliny i krótko działające insuliny człowiecze. Porcjowanie zwykle trzy razy w ciągu dnia.

Insulinynaśladujące pierwotne działanie ustanawiają drugą grupę i są zlożone z insuliny średnio długo działającej i analogów insuliny o wydłużonym czasie funkcjonowania. Aplikowane są podskórnie zazwyczaj z insulinami niedługo działającymi. W zależnościW zależności od potrzeb aplikowane raz lub dwa razy w ciągu dnia.