Jak zostać kardiologiem?

Kardiolog jest lekarze, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób serca. Aby zostać tego rodzaju medykiem należy uprzednio ukończyć studia medyczne i zdać z wynikiem pozytywnym wszelkie egzaminy. Kolejnym wyznacznikiem jest specjalizacja, która w tym przypadku trwa 6 lat.

Specjalizacja podzielona jest na dwa etapy, z czego tematyka chorób wewnętrznych przebiega w nauczaniu na przestrzeni dwóch lat natomiast kardiologia w okresie czterech lat.

Warto podkreślić, że przyszły kardiolog w czasie specjalizacje odbywa szereg staży, które są zresztą podsumowywane właściwymi sprawdzianami i kolokwiami. W trakcie staży kardiologicznych lekarz poznaje zagadnienia z zakresu między innymi miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, postępowania z zakresie wrodzonych oraz nabytych wad serca, onkologii w kardiologii czy też nadciśnienia tętniczego i chorób układu sercowo naczyniowego. W ramach staży nauka obejmuje zarówno diagnostykę poszczególnych chorób oraz ich leczenie i zapobieganie nawrotom. Przyszły kardiolog jest przygotowywany do samodzielnej pracy z pacjentami a wybrane staże trwają od 2 tygodni do 6 miesięcy, w zależności od zakresu podejmowanej tematyki.

Zakończenie specjalizacji

Zakończeniem każdej specjalizacji jest egzamin pisemny zawierający 120 pytań, egzamin ustny oraz praktyczny polegający na diagnostyce kardiologicznej.

Warto również wiedzieć, że kardiolodzy mogą podejmować się uczestnictwa na wszelkich dodatkowych kursach i szkoleniach, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę i kompetencje.

Artykuł powstał przy współpracy z redakcją zawalserca.net