Guzki Bucharda i Heberdena są zmianami zwyrodnieniowymi obejmującymi miejsca zgięć palców. Tworzą się one z powodu zakłócenia równowagi między tworzeniem a degradacją chrząstki stawowej i warstwy podchrzęstnej kości. Są one tworami kostnymi bądź chrzęstnymi występującymi w obszarze spoin palców od II do V. Tego typu zaburzenie może być wywołane przez ciąg czynników zarówno biologicznych oraz mechanicznych.

Przekształcenia te mają miejsce na ogół po 55 roku życia i dwa razy częściej dotyczą pań niż mężczyzn. Wedle badań, lokalizują się one przede wszystkim w prawej dłoni, jednakże silniejszy przebieg zagotowuje się po lewej stronie.

Zazwyczaj zmiany tyczą się palca wskazującego, rzadziej serdecznego. Nazwa danych przekształceń jest zależna od miejsca guzka. Guzki Heberedena powstają w stawach międzypaliczkowych dalszych, natomiast Bucharda w stawach międzypaliczkowych bliższych.