Napisałem to dziełko dla Ciebie, abyś mogła/mógł żyć długo i zdrowo, a zarazem przyjemnie. Jest ono przeznaczone dla osób dojrzałych fizycznie i chociaż niektóre uwagi uwzględniają również sprawy odżywiania osób młodszych (aczkolwiek problemy odżywiania dzieci i młodzieży nie były celem tego opracowania), nie należy ich jako takie odbierać.

Tematyka odżywiania dzieci i młodzieży wymagałaby odrębnego opracowania. Ta publikacja jest całkowicie inna od wszystkich, z jakimi mieliście do czynienia i w dodatku przedstawia prawdziwą rzeczywistość. Na własny użytek nazywam ją ?perełką? i mam nadzieję, że w Twoim odczuciu też nią będzie.

Po przeczytaniu tej książki, wiele spraw (mam nadzieję) wyda Ci się banalnie prostymi, ale gdybym je pominął, to mogłoby się zdarzyć, że Czytelnik nie miałby jasnej wizji działania.

dietaMoim celem w tym poradniku jest:

 1. przedstawienie wizerunku, ku któremu będziesz zmierzać,
 2. umożliwienie wytyczenia sobie sposobu postępowania oraz
 3. wyrobienia sobie prawidłowych nawyków żywieniowych, 4. wyrobienia w sobie właściwego sposobu spożywania pokarmów,
 4. osiągnięcia przyjemności ze spożywania pokarmów bez narażania się na otyłość
 5. zachowania zdrowego podejścia do spraw żywienia i radosnego realizowania go
 6. zabezpieczenie Cię przed możliwymi zagrożeniami zdrowotnymi wynikającymi ze sposobów odżywiania się
 7. . zapoznanie Cię z łatwymi, uniwersalnymi i fizjologicznymi metodami pomiarowymi utrzymania właściwej masy ciała i sposobów odżywienia
 8. obalenie mitów związanych z odżywianiem
 9. wytłumaczenie Ci, na czym to wszystko polega, bo człowiek nieświadomy skazany jest nie tylko na porażki, ale wręcz na klęskę
 10. zapoznanie Cię z niektórymi nieskutecznymi metodami zmniejszenia masy ciała i wytłumaczeniu, dlaczego nie dają założonych efektów, i uchronienie Cię przed nimi
 11. ukazanie roli psychiki we właściwym sposobie odżywiania się
 12. zapoznanie Cię z prawidłowymi określeniami dotyczącymi odżywiania się
 13. ukazanie elementów humorystycznych

To oczywiście nie są wszystkie tematy poruszone w tej publikacji, zapewniam Cię jednak, że postarałem się napisać to wszystko przejrzyście i łatwym językiem, aby było to zrozumiałe i by Ci pomogło.

Artykuł i fragmenty pochodzą z poradnika:
Dieta fizjologiczna Tomasza Reznera