Fitness jako zjawisko pojawił się w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku i z roku na rok systematycznie  dobywa coraz większą popularność.   Słowo „fitness” jest pojęciem szerokim i bardzo różnie rozumianym
? bywa, że dla jednych z nas oznacza coś zupełnie innego niż dla drugich.

Fitness jest parasolem, gdyż z jednej strony  zawiera w sobie kilka elementów, a z drugiej  chroni i  zabezpiecza współczesnego człowieka przed niekorzystnymi skutkami rozwoju cywilizacji. Konstrukcja słowa fitness to kombinacja przymiotnika „fit” i końcówki „ness”, tworzących jedną całość. Fitness w słowniku polskoangielskim tłumaczony jest jako stosowność, nadawanie się do czegoś?.

Wskazuje na występowanie pewnych cech adaptacji do otoczenia. Oznacza posiadanie cech i właściwości, które powodują, że człowiek jest przystosowany do otaczającej go rzeczywistości.
Ta odpowiedniość jest wypadkową posiadanych i kształtowanych zdolności, wartości i kwalifikacji. Fitness jest pojęciem o charakterze dynamicznym, co oznacza, że potrzebne jest systematyczne podejmowanie
działań w celu osiągnięcia tego stanu. Jego dynamika wynika z charakteru współczesnej rzeczywistości  szalenie dynamicznej, ruchliwej, zmiennej, a z drugiej strony  odpowiada plastyczności ludzkiego ciała, które posiada zdolność adaptacji i zmiany.
Fitness jako efekt oznacza adekwatne, stosowne, właściwe funkcjonowanie współczesnego człowieka w warunkach współczesnej rzeczywistości, będące źródłem radości istnienia i osiągania wysokiej jakości życia.
Fitness przejawia się w trzech aspektach:

  • fizycznym,
  • umysłowym,
  • emocjonalnym.

Za tymi trzema aspektami kryje się ?bycie fit?, czyli efekt fitness.

Powyższy tekst pochodzi z poradnika Fitness.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *