Mianem cholesterolu określa się tłuszczowy związek chemiczny, który jest konieczny do funkcjonowania. Wynika to z jego funkcji pełnionej w organizmie człowieka, która polega na ?łataniu? zniszczonych naczyń krwionośnych w wyniku utraty ich elastyczności. Poza tym jest wymagany do prawidłowego rozwoju każdego człowieka, dlatego że uczestniczy on w tworzeniu witaminy D, hormonów sterydowych i kwasów żółciowych. Dodatkowo stanowi on bardzo ważny składnik błon komórkowych.

W obrębie organizmu cholesterol nie pojawia się jako wolna cząsteczka, lecz jako złożony związek po związaniu z białkami. Można wyodrębnić trzy warianty takich związków. Jedne z nich to fosfolipidy, następne glicerydy, zaś te które są szczytowym przedmiotem badań noszą nazwę lipoprotein.

Część cholesterolu produkowana jest w ludzkim organizmiew czasie reakcji syntezy w komórkach wątroby. Ten typzwie się cholesterolem endogennym. Według badań stanowi aż 70% całości cholesterolu, gdzie około 60% -80% wytwarzana jest w wątrobie, 15% w jelitach a 5% w skórze. Wyrabiany jest on w wątrobie oraz w niej ulega procesom metabolizmu. Wydalany jest z żółcią po przemianie do kwasów żółciowych.Kolejnym

rodzajem jest cholesterol egzogenny, który stanowi aż 30 % całego cholesterolu istniejącego

w organizmie. Podporządkowany jest tym samymregułom metabolizowania co cholesterol endogenny. Egzogenny, czyli taki który człowiek transportuje samodzielnie do organizmu pod postaciąkonsumowania wyrobów pochodzących od zwierząt. Dlatego tak właściwe jest konsumowanie produktów pochodzenia roślinnego, które komponenty cholesterolowej nie zawierają. Istota cholesterolu w układzie człowieka jest znacząca.